Seyr-ü Sülük İlmihali

Fiyat
:
80 TL

Eser Adı         : Seyr-ü Sülük İlmihali
Alt Başlık       : Ariflerin Yolu
Yazar             : Seyda Ahmed Emektar

Kapak            : Erkan Metiner
Kapak Tipi      : Sert Kapak (Ciltli)
Kâğıt Cinsi      : Şamua Kâğıt
Kitap Boyutu   : 17 x 24 cm.
Basım Tarihi    : 15.03.2021
Sayfa Sayısı    : 336
ISBN               : 978-625-7840-26-2

 

Elimizdeki bu eser Şanlıurfa Kadiri Asitanesi Postnişini Şeyh Ahmed El Kadiri Efendi 'nin Âsitâne binasında Perşembe akşamları (Cuma geceleri) Şeyh Ahmed El Kadiri Efendi'nin talimatı ile zikrullah öncesi yapmış oldukları sohbetlerden derlenmiştir. Sofilerin makam ve hallerini anlatan eser, dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde; nefsi ve nefsin arzularından kurtaran halleri, ikinci bölümde helak eden halleri, üçüncü bölümde; tasavvuf akaid sohbetlerini; dördüncü bölümde ise; mübarek günler, geceler ve faziletleri konu alarak anlatılmıştır.
Bu eser; sohbetleri dinleyememiş olan kardeşlerimizin istifade edebilmeleri adına bizzat Şeyh Ahmed El Kadiri Efendi'nin talimatı ile kitaplaştırılmıştır.

Rabbim bizleri istifade eden kullarından eylesin.