Ariflerin Aynası - Mir'atü'l Arifin

Fiyat
:
16 TL

Eseri satın almak için Tıklayınız...

Yazar            : Sadreddin Konevi
Çeviren         : Prof.Dr. Dilaver Gürer
                     : Betül Güçlü & Ali Çoban

ISBN             : 978-975-6138-48-9
Sayfa Sayısı : 86
Kapak Tipi    : Karton
Kâğıt Cinsi    : İthal
Kitap Boyutu : 15 x 22,5 cm

Altı asır boyunca üç kıtayı adalet ve hikmet ile yöneten Osmanlı Devleti’nin de geri planda beslendiği, hayat suyunu aldığı çok önemli ilim, tefekkür ve marifet membaları elbette olmuştur. İşte bunlardan birisi de hiç şüphesiz, 673/1274 yılında Konya’da vefat eden ünlü din âlimi, mütefekkir ve sûfî Sadreddîn Konevî’dir. Aynı zamanda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin çok yakın dostu olan Sadreddîn Konevî, geride pek çok eser ve bütün bir İslâmî tefekkürü, içerisinden çıktığı Türk-İslâm düşüncesini, Anadolu İslâm anlayışını, özellikle de Osmanlı toplumunun ilim ve kültür hayatını doğrudan ve derinden etkileyen fikirler bırakan, Konya’nın olduğu kadar Anadolu topraklarının da iftihar ettiği tarihî bir şahsiyettir. O, düşüncesini ve ilmî enerjisini daha çok İslâmî tefekkürün ana unsurlarından olan varlığın hakikati, başka bir deyişle mârifetullah üzerine yoğunlaştırmış ve bu alanda daha çok eser vermiştir. İşte elinizdeki kitap bu tür düşüncelerini ihtiva eden, hacmi küçük ama derin bir eseridir.