Ahmet Zerrûk Hayatı ve Eserleri

Fiyat
:
30 TL
Eseri satın almak için Tıklayınız...
 
Yazar            : Doç. Dr. Hamide Ulupınar
 
ISBN             : 978-605-4810-87-1
Sayfa Sayısı : 320
Kapak Tipi    : Karton
Kâğıt Cinsi    : İthal
Kitap Boyutu : 13,5 x 21 cm

Bu eserde, fakih, muhaddis, müfessir bir sûfî, tasavvufun kâidelerini yazan, tasavvuf başta olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok dalında günümüze ulaşan yaklaşık kırk yedi eserin sahibi, hakkında Libya’da araştırma enstitüleri kurulmuş, Kuzey Afrika İslam dünyasındaki şöhretine rağmen ülkemizde az bilinen Şeyh Ahmed Zerrûk tanıtılmaya, hayatı ve eserleri hakkındaki bilgilerin yanı sıra tasavvufi görüşleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Onun fikirlerinin anlaşılması, dinin zaman zaman hurafe ve bidatlerle karıştırıldığı bir dönemde Ehl-i Sünnet çerçevesinde din anlayışının savunulmasına, Kur’an ve Sünnet esaslı sahih tasavvufun ilkelerinin yerleşmesine ve hayatı boyunca verdiği mücadele, toplumun geleceğe umutla bakmasında, insanların hayatını ilmî ve ahlâkî sorumluluk üzere inşa etmesinde önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.