Gelin Tâcı Tâcü'l-Arûs

Fiyat
:
18 TL
ISBN:978-605-4810-89-5
Sayfa:200
Ebat:13,5 x 21
Kapak: Karton Kapak
Kağıt : İthal Kağıt
Yazar: İbn Ataullah el-İskenderi
 
 
 
Ülkemizde ve dünya genelinde İbn Atâullah el-İskenderî
kaddesallahu sırrahu’nun el-Hikemü’l-Atâiyye adlı şâheseri,
tasavvuf ve tarikat erbabının başucu kitabı olduğu gibi, Tâcü’l-
Ârûs’un da olacağı; hatta el-Hikem’den önce okunması gerektiği 
kanaatindeyiz. Kitabın muhtevası incelendiğinde, nefislerini
terbiye etmek, tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen müridlerin ve
onları irşadla vazifeli şeyhlerin bilmesi gereken çok önemli incelik
ve ikazları içerdiği görülmektedir. İbn Atâullah el-İskenderî
kaddesallahu sırrahu sanki “Bu kitaptaki bilgilere vâkıf olmayan
kişi Allah’a yaklaşamaz, O’na vâsıl olamaz, velayete eremez,
şeyhlik, mürşidlik yapamaz” demektedir. Kitapta, İslâm ahlakı
ve tasavvufunun pratik/amelî temel meseleleri, olabildiğince sade
bir anlatımla, âyet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden delillerle, sık
sık örnekler ve benzetmeler eşliğinde açıklanmaktadır.