Fatiha Tefsiri ve Tasavvufi Hadis Şerhçiliği

Fiyat
:
15 TL
Sadreddîn Konevî’nin görüşlerinin ve izahlarının odak noktası; Allah’ın zatı, isimleri ve sıfatlarıyla ilgili bilgilerdir. Şeyhi İbn Arabî’nin tesiriyle vahdet-i vücut görüşünü benimsemiş olması sebebiyle, kitaplarında bu konulara ağırlık vermiş olması normaldir. Delillerini, daha çok Kur’ân ayetleri, hadisler ve bazen de önceki sûfîlerin sözlerinden çıkarır. Ancak, bunları, çoğunlukla vahdet-i vücut felsefesine göre anlar ve yorumlar. Dilinin ağırlığı ve kendine has terminolojisi sebebiyle, eserlerinin anlaşılması ve onlardan istifade edilmesi oldukça zordur. 

Konevî’ye göre, ayet ve hadislerin, normal bir Arapça bilgisi ve selim bir fıtrata sahip herkes tarafından bilenebilecek anlamlarından ziyade, onların ihtiva ettikleri asıl gayeler, hikmetler ve sırlar üzerinde durulmalıdır. Fakat bu konudaki açıklamalar, mutlaka, Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği küllî kaideler ile desteklenmeli, selim, nurlu ve müstakim, temiz fıtratta olan akıllar, onların doğruluğuna şahadet etmelidir. 

Fâtiha Tefsiri’ndeki rivayetler; kutsî hadisler, isrâîlî haberler, Hz. Peygamber’in duaları, Allah’ın zatına ve sıfatlarına dair müteşâbih hadisler vb. olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Konevî, bunların tümünü Allah-insan-âlem ilişkisini vurgulamak için sunmakta ve onları vahdet-i vücut sistemine göre yorumlamaktadır.


ISBN:978-975-6138-47-2
Sayfa:103
Ebat:15x22,5
Kapak: Karton Kapak
Kağıt: İthal Kağıt
Yazar:Sadreddin Konevi
Çeviren:Doç.Dr. Mehmet Eren