Uyarılar

Fiyat
:
15 TL
Büyük İslam alimi İbn Hacer el-Askalani’nin hadis-i
şeriflerden, İslam büyüklerinden ve hikmet ehli zatlardan
süzerek bizlere sunduğu bu kıymetli eser, her müslümanın
hayatı boyunca kendisine düstur edineceği hakikatleri kısa
ve anlaşılır bir şekilde sunmaktadır.
         “Uyarılar” isimli bu eserde yer alan nasihatler ikili,
üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu ve onlu
nasihatle gruplar halinde tasnif edilmiştir.


ISBN:978-605-4810-60-4
Sayfa:124
Ebat:13,5 x 21
Kapak: Karton Kapak
Kağıt: İthal Kağıt
Yazar: İbn Hacer el-Askalânî
Çeviren: Osman Yolcuoğlu