Ölüm ve Ötesi

Fiyat
:
40 TL

Eseri satın almak için Tıklayınız...

Yazar             : İmam Gazali
Çeviren          : Mahmut Yurdakul & Murat Balıbey

ISBN              : 978-605-4810-19-2
Sayfa Sayısı  : 316
Kapak Tipi     : Ciltli Sıvama Kapak
Kâğıt Cinsi     : Şamua
Kitap Boytu    : 17 x 23,5 cm


Ölümün bir hakikat olduğunu biliriz fakat bu bilgimiz kendimizi ona hazırlamaya itecek kadar yeterli değildir. Tıpkı Allah Teala’nın bizlere vadettiği uhrevi güzelliklere ulaşmadan önce birçok sorgudan geçeceğimizi bildiğimiz halde bu sorgudan yüz akıyla çıkmak için gerekli olan ameli salihleri yapma konusunda gevşeklik gösterdiğimiz gibi. Müslümanların bu gevşekliğinin farkında olan Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzali Ölüm ve Ötesi isimli kitabında, bir taraftan ölüm ve uhrevi hayatın bilinmeyen yönlerini kendine has çarpıcı üslubuyla idrakimize sunarak bilgimizin gereğiyle amel etmemize yardımcı olacak köşe taşlarını gösterirken, diğer yandan akıl tarafından mahkûm edilen bir takım gaybî olayları akıl-nakil çerçevesinde izah ediyor.