Yakin Kitabı

Fiyat
:
15 TL
Bu kitabı yazmamın sebebi şu idi ki, Ben, el-Halil kentini
ziyaret ettim. Oradan çıkıp da Lut (aleyhisselâm)’ın bölgesine
geçince Şeyh Sayinüddin Ebül Abbas Ahmed bin İbrahim bin
Abdülmuttalib bin Muhammed Bin Huffaz Mutrık el-Murrî
ile Afifüddin Ebu Mervan Abdülmelik bin Muhammed bin
Huffaz el-Kussî bana arkadaşlık ettiler. Yolda İbrahim
(aleyhisselâm)’ın makamı olan mescidlerine uğradık. Allah
Teâlâ aklıma “Yakîn” diye bilinen bu mescidde yakîn hakkında
bir risale yazmamı getirdi. Allah Teâlâ’ya istihare kıldım.
Ziyaret gününde adı geçen yerde bu risaleyi kayda geçirdim.
O zaman tarih hicri 602 (1204 miladi) senesinin on dört
şevval çarşamba günü idi


ISBN 978-605-4810-63-5
Sayfa: 122
Ebat: 13,5 x 21
Kapak: Karton Kapak
Kağıt: İthal Kağıt
Yazar: İbn Arabi
Çeviren: Osman Yolcuoğlu