Yahudilik

Fiyat
:
20 TL

Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız...

Eser Adı           : Yahudilik
Yazar                : Mazhar Murat Yemenlioğlu

Kapak Tasarım : Erkan Metiner
Kapak Tipi        : Karton
Kâğıt Cinsi        : İthal
Kitap Boyutu     : 13,5 x 21 cm.
Basım Tarihi      : 2021
Sayfa Sayısı      : 160
ISBN                  : 978-625-7840-04-0
Fiyatı                  : 20 TL

Dinler Tarihinde ve yaşayan dinler arasında özel bir yeri olan Yahudilik, yaşayan ve ilahi olarak nitelendirilen dinlerin en eskisi ve mensubu en az olanıdır. Yahudilik inancını günümüzde benimseyenlerin sayısı 25 milyon civarındadır. Genel olarak Yahudiliğin sembolü Yedi Kollu Şamdan (Menora) ve Altı köşeli Yıldız’dır (Magen David). Magen David, İsrail’in milli sembolüdür ve bayraklarında yer almaktadır. İbranice ‘Bet ha-Mikdaş’ ve Arapça ‘Beytü’l-Makdis’ olarak isimlendirilen Kudüs’teki Mabed Yahudiliğin odak noktasıdır. Tahrip edilmeden önce Mabed’in bir odası Ahit Sandığı’na ayrılmıştır. Bu eserde, vahiye dayalı olan Yahudilik Dinine dünden bugüne genel bir bakış için yolculuğa çıkarken eserin size sıkı bir yol arkadaşı ve doğru bir yol haritası olduğuna tanıklık edeceksiniz.