Fütüvvet-Name-i Esrar Ve Ahilik

Fiyat
:
17 TL

Eseri Satın Almak İçin Tıklayınız...

Eser Adı       : Fütüvvet-Name-i Esrar Ve Ahilik
Yazar            : Mustafa Güneş
Editör            : Orhan Üstün

Kapak Tipi    : Karton
Kâğıt Cinsi    : İthal
Kitap Boyutu : 13,5 x 21 Cm
Basım Tarihi  : 2020
Sayfa Sayısı  : 128
ISBN             : 978-605-2196-79-3
Fiyatı             : 17 TL

Mesnevi nazım biçimi ile kaleme alınan Esrar Dede Fütüvvet-nâmesi, yüz yetmiş yedi beyitten oluşan, ilk bakışta hemen kendini ele vermeyen ve her beyti derin anlamlar içeren önemli bir eserdir. Kendi türünde, yazıldığı çevre ve dönemin önemli manzum metinlerinden birisi olarak kabul edilen Esrâr Dede Fütüvvet-nâmesi, geçmişten günümüze kadar devam edegelen Ahîlik geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Ahilikle ilgili olarak bazı önemli bilgilerin de yer aldığı elinizdeki bu eserde, Esrar Dede Fütüvvet-nâmesi’nin her beyti günümüz Türkçesine aktarılarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Esrar Dede Fütüvvet-nâmesi’nin, topluma faydalı, gayretli, vefalı, edepli, ahlaklı ve alperen tipi ideal bir nesil yetiştirme amacı ile kaleme alındığı anlaşılmaktadır.