Gunyet'üt Talibin

Fiyat
:
85 TL

Eseri satın almak için Tıklayınız...

Yazar            : Abdülkadir Geylani
Çeviren         : Doç. Dr. Osman Güman

ISBN             : 978-605-4810-05-5
Sayfa Sayısı : 823
Kapak Tipi    : Sıvama Kapak
Kâğıt Cinsi    : Şamua
Kitap Boyutu : 17 x 24 cm

 

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin El-Gunye Li-Talibi Tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) Gunyet’üt Talibin isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır. Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor. Her bir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir. İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanı sıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor. Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.